Kontakt

EnergoStar s.r.o.
Mládežnícka 494/6
040 15 Košice

IČO: 52 292 614
DIČ: 2120969389

Tel.:+421 911 352 462
Mail: obchod@energostar.sk

PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.energostar.sk je spoločnosť EnergoStar s.r.o., Mládežnícka 494/6, 040 15 Košice, IČO: 52 292 614, DPH: 212 0969389, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 45966/V.

Zodpovedná osoba:
Ing, Peter Cigánek

Orgán dozoru: 
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie 
Vrátna č.3, 043 79 Košice I. 
Odbor ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 055/6220 781

Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
IBAN: SK39 1100 0000 0029 4606 8961